AKTUALNOŚCI

Drogi Rodzicu!

Zgodnie z Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującymi na terenie Przedszkola „Ptasie Radio” w Rokietnicy, a także Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola „Ptasie Radio” w Rokietnicy i Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa i higieny dzieciom w budynku Przedszkola „Ptasie Radio” w Rokietnicy do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.

Przyprowadzając chore dziecko narażasz inne dzieci oraz pracowników przedszkola, a także swoje własne dziecko na powikłania.