DRODZY RODZICE!

 
Po otrzymaniu skierowania z Gminnej Jednostki Oświatowej do naszego przedszkola dzieci, które w rekrutacji uzupełniającej znalazły się na liście dzieci nieprzyjętych, będzie potrzebne POTWIERDZENIE WOLI, które składamy w biurze przedszkola od poniedziałku do piątku od 9.00-14.00 do 31 lipca 2020 r.
Poniżej zamieszczamy druk do pobrania.
Potwierdzenie woli

Drodzy Rodzice!

 
Poniżej załączamy listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 
 
Do list dołączamy Instrukcję elektronicznego potwierdzenia woli konieczną do wypełnienia dla rodziców dzieci zakwalifikowanych w terminie od 18 do 23 czerwca, niedotrzymanie tego terminu skutkować będzie umieszczeniem dziecka na liście dzieci  nieprzyjętych do przedszkola.

Pobierz dokumenty

Regulamin rekrutacji uzupełniającej Harmonogram rekrutacji uzupełniającej Klauzula