Drodzy rodzice z rocznika 2017

Jeżeli dziecko uczęszczające do dawnej grupy nie znalazło się w nowej liście, oznacza to, że zostało przeniesione do innej grupy z jego rocznika