RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

6.30 – 8.20
Zbieranie się dzieci. Różne sytuacje edukacyjno-wychowawcze podejmowane przez dzieci, organizowane lub inspirowane przez nauczyciela, o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań.

8.20 – 8.30.

Czynności higieniczno- porządkowe. Przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00
Śniadanie

9.00- 10.00

(w grupach starszych), 9.00-9.30 (w grupach młodszych)
Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

9.30-10.15

(w grupach młodszych) Pobyt i zajęcia na świeżym powietrzu (spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie). Prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

10.15-10.45

(w grupach młodszych) Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne.

10.00- 10.45

(w grupach starszych) Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne.

10.45 – 11.00
Czynności higieniczno – porządkowe.

10.45 – 11.15
Drugie śniadanie

11.30 – 12.30

Leżakowanie maluszków. Zajęcia w starszych grupach. Pobyt i zajęcia na świeżym powietrzu (spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie). Prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

12.30 – 12.45
Czynności higieniczno – porządkowe. Przygotowanie do obiadu.

12.45 – 13.30
Obiad

13.30 – 17.00

Odpoczynek poobiedni. Ćwiczenia o charakterze relaksacyjnym. Czytanie bajki. Zabawy ruchowe. Gry i zabawy dydaktyczne, swobodna działalność dzieci. Indywidualna praca z dzieckiem. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci do domów.