Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych

Informacja dla opiekunów uczniów uczęszczających do Przedszkola Publicznego Ptasie Radio w Rokietnicy (dalej również jako: Placówka)

Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych, informuję, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Ptasie Radio z siedzibą w Rokietnicy przy ulicy Trakt Napoleoński 20, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Joanna Zawodna – Pietrzak, mail: ptasieradio.rokietnica@gmail.com, biuro@ptasie-radio.com.pl
  • Pani/Pana dane oraz dane dziecka będą przetwarzane w celu pełnienia obowiązku edukacyjnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.);
  • Dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z wychowania przedszkolnego w Placówce, a następnie, w celach archiwizacyjnych, przez okres 5 lat od daty zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego w Placówce;
  • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • Informujemy, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  • Państwa dane osobowe oraz dane dziecka są przekazywane Gminie celem realizacji obowiązku ustawowego
  • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem tj. dostawcom systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym, kancelariom prawnym oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
  • Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
  • Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z wymienionych powyżej przepisów prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content