RYTMIKA

Poprzez udział w zabawach ruchowych, śpiew, taniec, grę na instrumentach dzieci rozwijają poczucie rytmu, wyrabiają płynność ruchów, doskonalą słuch muzyczny.

Zajęcia dla wszystkich dzieci odbywają się dwa razy w tygodniu.

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu ma na celu:

  • działanie profilaktyczne, 
  • eliminowanie wad postawy, 
  • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
  • zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy. 

Ćwiczenia, gry i zabawy ruchowe mają charakter ogólnorozwojowy. 

Zajęcia dla wszystkich dzieci odbywają się dwa razy w tygodniu.