Cele zajęć dydaktyczno-wychowawczych na miesiąc listopad

CELE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH

MIESIĄC: LISTOPAD

GRUPA: KUKUŁKI

NAUCZYCIEL: MGR EWELINA KOTUS

„ Mój dom”
rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania,
utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
określenie miejsca spółgłoski „ t” w słowie,
zapoznanie z literą „ t” : małą i wielką, drukowaną i pisaną,
rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
dostrzeganie i kontynuowanie rytmu, utrwalanie zapisów liczb cyfrowych,
rozwijanie sprawności fizycznej,
rozwijanie umiejętności wokalnych,
sprawne reagowanie na sygnały- słowne i muzyczne,
rozwijanie sprawności manualnych,
poznawanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych,
rozwijanie mowy,
poznawanie zwyczajów kotów i psów,
rozwijanie narządów artykulacyjnych,
ćwiczenia drobnych ruchów rąk,
utrwalanie nazewnictwa urządzeń elektrycznych i ich zastosowania w domu,

„ Moje prawa i obowiązki”
rozwijanie mowy,
uświadamianie dzieciom ich praw,
rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
rozwijanie słuchu fonematycznego; utrwalanie poznanych liter,
poznawanie cech trójkąta,
utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
rozwijanie sprawności fizycznej,
rozwijanie umiejętności wokalnej,
utrwalenie kroku poloneza,
rozwijanie sprawności manualnej,
utrwalenie poznanych praw,
rozwijanie słuchu fonematycznego,
utrwalanie poznanych praw dziecka,
przybliżanie zjawiska przewodnictwa cieplnego,
poznawanie materiałów, które przewodzą ciepło,
zapoznanie z międzynarodowym Dniem Praw Dziecka,
„ Moje zdrowie i bezpieczeństwo”
rozwijanie mowy,
zachęcanie do zdrowego stylu życia,
rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowej,
rozwijanie umiejętności liczenia,
zachęcenie dbania o czystość,
utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
rozwijanie sprawności manualnych,
rozwijanie aparatu głosowego,
zachęcenie do wykonywania prostych potraw,
przestrzeganie zasad higieny podczas wykonywania kanapek,
uwrażliwienie dzieci na sytuację, które nie sprzyjają bezpieczeństwu,
uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby,
rozwijanie słuchu fonematycznego,
zachęcenie do dbania o zęby, rozwijanie sprawności fizycznej

„Jak wyglądał świat przed milionami lat”

rozwijanie mowy,
poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów,
wzbogacanie wiedzy na temat warunków panujących w prehistorycznym lesie,
budzenie zainteresowania dzieci historią ziemi,
rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
rozwijanie słuchu fonematycznego,
rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
rozwijanie umiejętności liczenia,
rozwijanie orientacji przestrzennej,
rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
rozwijanie sprawności fizycznych,
rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem,
rozwijanie sprawności manualnej,
poszerzanie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla kamiennego,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *